Bartha Boży czas dla człowieka | Krzysztof Ptaszyński

Zasadniczym zadaniem Kościoła nie jest dostarczanie skutecznej psychoterapii, duchowego coachingu ani zbioru prawd metafizycznych czy nawet pouczeń moralnych. Ale jest nim uobecnianie zbawczego kairosu.

Bartha Boży czas dla człowieka | Krzysztof Ptaszyński

Zasadniczym zadaniem Kościoła nie jest dostarczanie skutecznej psychoterapii, duchowego coachingu ani zbioru prawd metafizycznych czy nawet pouczeń moralnych. Ale jest nim uobecnianie zbawczego kairosu.

Kairos a polityka | Filip Lipiński

Ostatnie lata pokazują, że potrzebny jest nam kolejny kairos. W państwach Unii Europejskiej coraz popularniejsze stają się ruchy polityczne, które w pewien sposób ukazują dawny sposób myślenia o narodzie.

Kairos a polityka | Filip Lipiński

Ostatnie lata pokazują, że potrzebny jest nam kolejny kairos. W państwach Unii Europejskiej coraz popularniejsze stają się ruchy polityczne, które w pewien sposób ukazują dawny sposób myślenia o narodzie.

Czas odetchnąć – kilka myśli w sprawie ordynacji kobiet | Adam Krzykowski

2 kwietnia 2016 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odrzucił wniosek o zmianę w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym, która umożliwiłaby ordynację kobiet na księży-prezbiterów.

Czas odetchnąć – kilka myśli w sprawie ordynacji kobiet | Adam Krzykowski

2 kwietnia 2016 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odrzucił wniosek o zmianę w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym, która umożliwiłaby ordynację kobiet na księży-prezbiterów.

Męczennicy | Jerzy Sojka

Oddając do rąk Czytelników ten numer Gazetki Koła Teologów Ewangelickich wypada na koniec przypomnieć, że zebrane w nim historie męczenników nie są tylko historiami pięknych, znaczących i symbolicznych śmierci.

Męczennicy | Jerzy Sojka

Oddając do rąk Czytelników ten numer Gazetki Koła Teologów Ewangelickich wypada na koniec przypomnieć, że zebrane w nim historie męczenników nie są tylko historiami pięknych, znaczących i symbolicznych śmierci.

JUSTYN MĘCZENNIK – Chrześcijaństwo jako prawdziwa filozofia | Bartosz Ciemniak

Znaczenie Justyna Męczennika, jak i innych pierwszych apologetów, było ogromne. Był on tym, który jako pierwszy dostrzegł w chrześcijaństwie nie tyle religię, co filozofię, zespolił Ewangelię z greckim dorobkiem intelektualnym

JUSTYN MĘCZENNIK – Chrześcijaństwo jako prawdziwa filozofia | Bartosz Ciemniak

Znaczenie Justyna Męczennika, jak i innych pierwszych apologetów, było ogromne. Był on tym, który jako pierwszy dostrzegł w chrześcijaństwie nie tyle religię, co filozofię, zespolił Ewangelię z greckim dorobkiem intelektualnym

JAN HUS – Reformacja po czesku | Adam Krzykowski

Symptomy upadku papiestwa Choroba tocząca Kościół katolicki, która z tak wielką siłą eksplodowała w XVI wieku, nabrzmiewała już od dwóch stuleci. Rozbieżność między głoszonymi hasłami, a postępowaniem duchowieństwa spowodowała utratę

JAN HUS – Reformacja po czesku | Adam Krzykowski

Symptomy upadku papiestwa Choroba tocząca Kościół katolicki, która z tak wielką siłą eksplodowała w XVI wieku, nabrzmiewała już od dwóch stuleci. Rozbieżność między głoszonymi hasłami, a postępowaniem duchowieństwa spowodowała utratę

MICHAŁ SERWET – Teolog, heretyk, męczennik | Mateusz Jelinek

Niecałe pięć wieków temu, 27 października 1553 roku w Genewie spłonął na stosie z powodu swoich poglądów wybitny teolog, prawnik i humanista. Przez całe swoje życie był zwolennikiem reform Kościoła, jawnie krytykował nadużycia oraz prowadził zawzięte polemiki z myślicielami renesansowymi.

MICHAŁ SERWET – Teolog, heretyk, męczennik | Mateusz Jelinek

Niecałe pięć wieków temu, 27 października 1553 roku w Genewie spłonął na stosie z powodu swoich poglądów wybitny teolog, prawnik i humanista. Przez całe swoje życie był zwolennikiem reform Kościoła, jawnie krytykował nadużycia oraz prowadził zawzięte polemiki z myślicielami renesansowymi.

DIETRICH BONHOEFFER – Bezreligijne chrześcijaństwo | Sebastian Madejski

Koncepcja „bezreligijnego chrześcijaństwa” powstała pod koniec życia Bonhoeffera,  kiedy przebywał w więzieniu wojskowym w Tegel, pod Berlinem. Stamtąd 8 października 1944 r. został przeniesiony do więzienia Gestapo w Berlinie przy

DIETRICH BONHOEFFER – Bezreligijne chrześcijaństwo | Sebastian Madejski

Koncepcja „bezreligijnego chrześcijaństwa” powstała pod koniec życia Bonhoeffera,  kiedy przebywał w więzieniu wojskowym w Tegel, pod Berlinem. Stamtąd 8 października 1944 r. został przeniesiony do więzienia Gestapo w Berlinie przy

Jak dobić Kościół? Prześladowania ewangelików w NRD | Filip Lipiński

Wiele słyszy się o prześladowaniach Kościoła ewangelickiego w czasach rządów nazistów oraz wojny, którą wywołali. Powstała na ten temat masa prac, a nazwiska takich teologów jak Bonheffer na stale wpisały

Jak dobić Kościół? Prześladowania ewangelików w NRD | Filip Lipiński

Wiele słyszy się o prześladowaniach Kościoła ewangelickiego w czasach rządów nazistów oraz wojny, którą wywołali. Powstała na ten temat masa prac, a nazwiska takich teologów jak Bonheffer na stale wpisały

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał | Sebastian Madejski

Czym dla Ciebie jest zmartwychwstanie? Nie pytam o to, co oznacza dla współczesnych chrześcijan wydarzenie zmartwychwstania, ale pytam czym jest zmartwychwstanie dla Ciebie.

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał | Sebastian Madejski

Czym dla Ciebie jest zmartwychwstanie? Nie pytam o to, co oznacza dla współczesnych chrześcijan wydarzenie zmartwychwstania, ale pytam czym jest zmartwychwstanie dla Ciebie.