Chrześcijaństwo a wolność | Bartosz Ciemniak

Ktoś mógłby spytać, dlaczego znów został poruszony temat wolności? Temat, który był już podejmowany w niezliczonych opracowaniach z zakresu teologii, filozofii, polityki, temat, nad którym pochylali się zarówno wybitni naukowcy, jak i ci, którzy na luksus rozważania abstrakcyjnych zagadnień mogą sobie pozwolić jedynie w czasie wolnym, którego nie muszą mieć wcale zbyt wiele. Jeśli świat przyśpiesza coraz bardziej, co z jednej strony można zaobserwować gołym okiem, a co – z drugiej strony – stało się także przedmiotem rozlicznych, socjologicznych studiów, słusznie można się obawiać o przyszłość wolności, która – na co wskazuje nawet budowa leksykalna – jakoś z czasem wolnym przecież związana jest. Choć i to jest dyskusyjne; jak zresztą wiele rzeczy, które zasługują na zdecydowanie więcej uwagi, niż z reguły można – z czystym sumieniem – im poświęcić.

Dotkliwy brak czasu, na który narzeka wielu, zabieganie, niepokój – szczególnie teraz, w dobie pandemii, lęk przed przyszłością i żal w stosunku do przeszłości – to wszystko stoi na przeszkodzie modlitewnemu skupieniu, podczas którego, wchodząc w siebie, odkrywamy to, co dla nas istotne – każdy na własną rękę i odpowiedzialność. Naszym życzeniem, życzeniem Redakcji, jest to, by każdy z nas potrafił – nawet w tym trudnym czasie – odnaleźć chwilę spokoju i wyciszenia, kiedy poruszaną w niniejszym numerze problematyką wolności nie tylko będzie w stanie lepiej zrozumieć, ale także poczuć. Jeśli zdaniem starożytnych stoików, wolnym można być zarówno na tronie, jak i w kajdanach, nic nie stoi na przeszkodzie, by odczuć pełnię wolności, próbując wytrzymać codzienną izolację, której wszyscy podlegamy.

W niniejszym numerze zagadnieniu wolności przyjrzeliśmy się z wielu stron. Mateusz Jelinek przyjrzał się pojęciu wolności od strony filozoficznej: napisał artykuł, w którym przygląda się mu przez pryzmat filozofii Kanta. Dla królewieckiego filozofa wolność była jednym z zagadnień centralnych. Na gruncie filozoficznych rozważań znajduje się również artykuł Bartosza Ciemniaka, traktujący o tym, czego o wolności możemy dowiedzieć się, czytając dzieła współczesnego, francuskiego filozofa, Alaina Badiou. Do zagłębienia się w historię teologii ewangelickiej oraz historię reformacji, zaprasza nas artykuł prof. Jerzego Sojki, traktujący o tzw. dwóch listach dedykacyjnych traktatu Marcina Lutra „O wolności chrześcijanina”, dla tradycji reformacyjnej tekstu niezwykle ważnego, który do dzisiaj może być dla nas źródłem inspiracji, gdy pochylamy się nad zagadnieniem wolności od strony teologicznej.Od strony politycznej natomiast, wolności przyjrzał się Łukasz Aścik, który jest autorem artykułu o plebiscycie na Mazurach. Wolność, oprócz tego, że jest tematem teologicznym i politycznym, dotyka również prywatnego życia wielu z nas. Niestety, jak to bywa najczęściej, o wartości wolności dowiadujemy się, kiedy zostajemy jej pozbawieni. Lekko i z humorem, co nie znaczy, że zgoła niepoważnie, o sprzedawaniu swojej wolności rozmaitym sektom w zamian za wątpliwe dobra, w swoim felietonie, napisał Jarosław Sajdok. Na koniec, proponujemy krótkie rozważanie Maksymiliana Gadowskiego.