Posts Tagged 'mariawityzm'

Czas ostateczny | Paweł Wąsowski

Podejmując temat mistycyzmu, nie sposób nie wspomnieć o ruchu mariawickim, z którego wyrosło jedyne na dzień dzisiejszy wyznanie chrześcijańskie o absolutnie polskim rodowodzie. Mariawityzm narodził się w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego

Czas ostateczny | Paweł Wąsowski

Podejmując temat mistycyzmu, nie sposób nie wspomnieć o ruchu mariawickim, z którego wyrosło jedyne na dzień dzisiejszy wyznanie chrześcijańskie o absolutnie polskim rodowodzie. Mariawityzm narodził się w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego