Posts Tagged 'Wolfhart Pannenberg'

Wolfhart Pannenberg – Życie i dzieło | Filip Lipiński

Czwartego września odszedł z tego świata wielki niemiecki teolog Wolfhart Pannenberg. Jego oryginalne poglądy, będące pewnym radykalnym zwrotem w teologii ewangelickiej, owocowały z jednej strony dość konserwatywną, lecz świeżą myślą teologiczną, a z drugiej faktem, iż Pannenberg pozostawał po stronie ewan­gelickiej nieco osamotniony i często niez­rozumiany.

Wolfhart Pannenberg – Życie i dzieło | Filip Lipiński

Czwartego września odszedł z tego świata wielki niemiecki teolog Wolfhart Pannenberg. Jego oryginalne poglądy, będące pewnym radykalnym zwrotem w teologii ewangelickiej, owocowały z jednej strony dość konserwatywną, lecz świeżą myślą teologiczną, a z drugiej faktem, iż Pannenberg pozostawał po stronie ewan­gelickiej nieco osamotniony i często niez­rozumiany.