Chrzest | Paulina Pacholak

Dlaczego chrzest? W tym roku obchodziliśmy jubileusz 1050 lat chrztu Polski. O chrzcie mówiło się w kontekście politycznym, zarówno dzisiejszym jak i historycznym, tym z czasów Mieszka I. Ale o tym, czym w istocie jest chrzest, mało kto wspominał. W bieżącym numerze magazynu Kairos nie mamy zamiaru rozważać tematu chrztu Mieszka, czy jakiś politycznych aspektów chrztu. Skupimy się na perspektywie teologicznej.

Najpierw cofniemy się do czasów pierwszych chrześcijan. Piotr Uciński w swoim artykule analizuje wybrane fragmenty Nowego Testamentu oraz pism wczesnochrześcijańskich i na ich postawie stara się odtworzyć ówczesna praktykę chrztu i wyłaniające się pierwsze tradycje. Z którą z nich mamy do czynienia dzisiaj? A może to połączenie kilku tradycji?

Kolejny artykuł dotyczy aktualnego również dziś problemu związanego z chrztem, a mianowicie – czy powinno się chrzcić niemowlęta? A może jednak chrzest w wieku świadomym? Z tym problemem na gruncie teologii luterańskiej będzie się zmagał Filip Lipiński. Czy po jego artykule pozbędziemy się wątpliwości?

Szersze spojrzenie na praktyki chrztu, obmyć, rytuałów przejścia w różnych tradycjach religijnych prezentuje nam w swoim artykule Sebastian Madejski. Warto zaznaczyć, że jest to artykuł teologiczny, a nie religioznawczy. Przybliżając rytuały w judaizmie, islamie, hinduizmie i buddyzmie, autor zastanawia się, jak na ich tle wygląda chrzest w rozumieniu ewangelickim. Czy przekona nas o wyjątkowości naszego rytuału?

W poprzednim numerze Kairosu artykuł na temat ordynacji kobiet autorstwa Adama Krzykowskiego wywołał wiele emocji i dyskusji. Zaprezentowane w analizie SWOT rozwiązania wzbudziły kontrowersje. Swoją opinię na temat zaproponowanego kompromisu przesłał nam Krzysztof Maria Różański. Czy na tę polemikę dostaniemy odpowiedź?

Paulina Pacholak – urodzona w Warszawie, absolwentka etnologii w Uniwersytecie Warszawskim, studentka teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Pasjonuje się historią, antropologią jedzenia i kulturą duchową.