Chrzest | 2/2016

Chrzest | Paulina Pacholak

Dlaczego chrzest? W tym roku obchodziliśmy jubileusz 1050 lat chrztu Polski. Ale o tym, czym w istocie jest chrzest, mało kto wspominał.

Chrzest | Paulina Pacholak

Dlaczego chrzest? W tym roku obchodziliśmy jubileusz 1050 lat chrztu Polski. Ale o tym, czym w istocie jest chrzest, mało kto wspominał.

Chrzest pierwszych chrześcijan | Piotr Uciński

Nakaz chrzcielny, zawarty pod koniec Ewangelii Mateusza, był jednym z najbardziej klarownych, jakie Jezus przekazał swym uczniom. Wydawać by się mogło, że nie mogą się pojawić na tym polu żadne kontrowersje.

Chrzest pierwszych chrześcijan | Piotr Uciński

Nakaz chrzcielny, zawarty pod koniec Ewangelii Mateusza, był jednym z najbardziej klarownych, jakie Jezus przekazał swym uczniom. Wydawać by się mogło, że nie mogą się pojawić na tym polu żadne kontrowersje.

Praktyka chrztu niemowląt | Filip Lipiński

Rodzice są dla młodego człowieka duszpasterzem i kaznodzieją. Czynią to poprzez swoje życie, gdyż nauczanie i wychowanie również może być poczytywane jako zwiastowanie.

Praktyka chrztu niemowląt | Filip Lipiński

Rodzice są dla młodego człowieka duszpasterzem i kaznodzieją. Czynią to poprzez swoje życie, gdyż nauczanie i wychowanie również może być poczytywane jako zwiastowanie.

Ewangelicka teologia chrztu na tle światowych religii | Sebastian Madejski

Teologia ewangelicka podkreśla w sposób szczególny, że chrzest to nie magiczny akt. Luter w Małym Katechizmie napisał, że Bóg przez chrzest odpuszcza grzechy, wybawia od śmierci duchowej i daje zbawienie tym, którzy wierzą. Wiara dla Lutra realizuje chrzest.

Ewangelicka teologia chrztu na tle światowych religii | Sebastian Madejski

Teologia ewangelicka podkreśla w sposób szczególny, że chrzest to nie magiczny akt. Luter w Małym Katechizmie napisał, że Bóg przez chrzest odpuszcza grzechy, wybawia od śmierci duchowej i daje zbawienie tym, którzy wierzą. Wiara dla Lutra realizuje chrzest.

Nie czas oddychać – odpowiedź w sprawie ordynacji kobiet | Krzysztof Maria Różański

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem w poprzednim numerze Kairosu artykuł Adama Krzykowskiego pod tytułem „Czas odetchnąć” (dostępny tu), zawierający – zgodnie z podtytułem – kilka myśli w sprawie ordynacji kobiet. Mam trochę

Nie czas oddychać – odpowiedź w sprawie ordynacji kobiet | Krzysztof Maria Różański

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem w poprzednim numerze Kairosu artykuł Adama Krzykowskiego pod tytułem „Czas odetchnąć” (dostępny tu), zawierający – zgodnie z podtytułem – kilka myśli w sprawie ordynacji kobiet. Mam trochę