Czy czas nadszedł? | 1/2016

Czy czas nadszedł? | Mateusz Jelinek

Wydanie nowego numeru ma na celu wprowadzenie Czytelników w problematykę znaczenia odpowiedniego momentu. Autorzy mieli za zadanie przywołać kilka ważnych wydarzeń, które można by określić mianem „kairotycznych”.

Czy czas nadszedł? | Mateusz Jelinek

Wydanie nowego numeru ma na celu wprowadzenie Czytelników w problematykę znaczenia odpowiedniego momentu. Autorzy mieli za zadanie przywołać kilka ważnych wydarzeń, które można by określić mianem „kairotycznych”.

Kairos jako rozmowa w podróży | Jonasz Oświeciński

Każdy z nas ma swój osobisty Egipt, z którego może wyjść. Egiptem, miejscem ograniczenia człowieka może być cierpienie, złość, zazdrość lub cokolwiek, co utrudnia nam kontakty z bliźnimi i Bogiem.

Kairos jako rozmowa w podróży | Jonasz Oświeciński

Każdy z nas ma swój osobisty Egipt, z którego może wyjść. Egiptem, miejscem ograniczenia człowieka może być cierpienie, złość, zazdrość lub cokolwiek, co utrudnia nam kontakty z bliźnimi i Bogiem.

Bóg jest w oczach patrzącego | Bartosz Ciemniak

Wyobrażenie istoty najwyższej wcale nie jest niezbędnym elementem religii. Idea Boga powstaje gdy próbujemy jedność naszego oglądu hipostazować w jakiś pojedyńczy byt, wziąć ten ogląd i postawić go jakby obok wszystkich innych rzeczy.

Bóg jest w oczach patrzącego | Bartosz Ciemniak

Wyobrażenie istoty najwyższej wcale nie jest niezbędnym elementem religii. Idea Boga powstaje gdy próbujemy jedność naszego oglądu hipostazować w jakiś pojedyńczy byt, wziąć ten ogląd i postawić go jakby obok wszystkich innych rzeczy.

Bartha Boży czas dla człowieka | Krzysztof Ptaszyński

Zasadniczym zadaniem Kościoła nie jest dostarczanie skutecznej psychoterapii, duchowego coachingu ani zbioru prawd metafizycznych czy nawet pouczeń moralnych. Ale jest nim uobecnianie zbawczego kairosu.

Bartha Boży czas dla człowieka | Krzysztof Ptaszyński

Zasadniczym zadaniem Kościoła nie jest dostarczanie skutecznej psychoterapii, duchowego coachingu ani zbioru prawd metafizycznych czy nawet pouczeń moralnych. Ale jest nim uobecnianie zbawczego kairosu.

Kairos a polityka | Filip Lipiński

Ostatnie lata pokazują, że potrzebny jest nam kolejny kairos. W państwach Unii Europejskiej coraz popularniejsze stają się ruchy polityczne, które w pewien sposób ukazują dawny sposób myślenia o narodzie.

Kairos a polityka | Filip Lipiński

Ostatnie lata pokazują, że potrzebny jest nam kolejny kairos. W państwach Unii Europejskiej coraz popularniejsze stają się ruchy polityczne, które w pewien sposób ukazują dawny sposób myślenia o narodzie.

Czas odetchnąć – kilka myśli w sprawie ordynacji kobiet | Adam Krzykowski

2 kwietnia 2016 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odrzucił wniosek o zmianę w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym, która umożliwiłaby ordynację kobiet na księży-prezbiterów.

Czas odetchnąć – kilka myśli w sprawie ordynacji kobiet | Adam Krzykowski

2 kwietnia 2016 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odrzucił wniosek o zmianę w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym, która umożliwiłaby ordynację kobiet na księży-prezbiterów.