Chrześcijaństwo a polityka | Bartosz Ciemniak

„Podczas takich spotkań prędzej czy później musi pojawić się coś politycznego”, usłyszałem ostatnio z ust dobrego znajomego, z którym nie widziałem się wieki. Spotkaliśmy się w parę osób i, jak

Chrześcijaństwo a polityka | Bartosz Ciemniak

„Podczas takich spotkań prędzej czy później musi pojawić się coś politycznego”, usłyszałem ostatnio z ust dobrego znajomego, z którym nie widziałem się wieki. Spotkaliśmy się w parę osób i, jak

Polityka staje się religią | Sebastian Madejski

Polityka staje się niczym religia. Ma swoich kapłanów, apologetów, badaczy Pism, faryzeuszów, saduceuszów, a nawet bogów. Jakiś czas temu ukazała się książka Harveya Coxa „The Market as God”, która w genialny sposób

Polityka staje się religią | Sebastian Madejski

Polityka staje się niczym religia. Ma swoich kapłanów, apologetów, badaczy Pism, faryzeuszów, saduceuszów, a nawet bogów. Jakiś czas temu ukazała się książka Harveya Coxa „The Market as God”, która w genialny sposób

Wspólnota narodowa – wspólnota religijna. Niemiecki nacjonalizm w obrębie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przed rokiem 1939 | Filip Lipiński

Mniejszość niemiecka w międzywojennej Polsce nie stanowiła jednolitego konglomeratu. W zależności od terenów II RP, tożsamość lokalnych Niemców była kształtowana przez inne czynniki społeczne i polityczne. W dawnej Prowincji Poznańskiej,

Wspólnota narodowa – wspólnota religijna. Niemiecki nacjonalizm w obrębie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przed rokiem 1939 | Filip Lipiński

Mniejszość niemiecka w międzywojennej Polsce nie stanowiła jednolitego konglomeratu. W zależności od terenów II RP, tożsamość lokalnych Niemców była kształtowana przez inne czynniki społeczne i polityczne. W dawnej Prowincji Poznańskiej,

Świadectwo lewaka | Joshua Hanson

Różne miałem doświadczenia ze świadectwami. Ale raczej negatywne. Świadectwa kojarzą mi się z podnoszeniem łapek, jeśli oddaję swoje życie Jezusowi. Kojarzą mi się z „byłem na dnie, ale Jezus zmienił

Świadectwo lewaka | Joshua Hanson

Różne miałem doświadczenia ze świadectwami. Ale raczej negatywne. Świadectwa kojarzą mi się z podnoszeniem łapek, jeśli oddaję swoje życie Jezusowi. Kojarzą mi się z „byłem na dnie, ale Jezus zmienił

Dramat wolności | Jarosław Sajdok

Dramat Wolności SCENA PIERWSZA Cała scena odbywa się w pomieszczeniach biurowych na najwyższym piętrze oszklonego, klimatyzowanego wieżowca, stojącego pośród ognia i krzyku dusz potępionych, w piekle. Do biura wbiega zdyszany

Dramat wolności | Jarosław Sajdok

Dramat Wolności SCENA PIERWSZA Cała scena odbywa się w pomieszczeniach biurowych na najwyższym piętrze oszklonego, klimatyzowanego wieżowca, stojącego pośród ognia i krzyku dusz potępionych, w piekle. Do biura wbiega zdyszany

Chrześcijaństwo a wolność | Bartosz Ciemniak

Ktoś mógłby spytać, dlaczego znów został poruszony temat wolności? Temat, który był już podejmowany w niezliczonych opracowaniach z zakresu teologii, filozofii, polityki, temat, nad którym pochylali się zarówno wybitni naukowcy,

Chrześcijaństwo a wolność | Bartosz Ciemniak

Ktoś mógłby spytać, dlaczego znów został poruszony temat wolności? Temat, który był już podejmowany w niezliczonych opracowaniach z zakresu teologii, filozofii, polityki, temat, nad którym pochylali się zarówno wybitni naukowcy,

Kant na ratunek wolności | Mateusz Jelinek

Zazwyczaj wolność nie kojarzy się naturalnie z ewangelicyzmem. W opracowaniach historycznych i teologicznych usłyszymy częściej o protestanckim zaprzeczeniu wolności, gloryfikacji boskiego zrządzenia i determinizmu, aniżeli o wolności.

Kant na ratunek wolności | Mateusz Jelinek

Zazwyczaj wolność nie kojarzy się naturalnie z ewangelicyzmem. W opracowaniach historycznych i teologicznych usłyszymy częściej o protestanckim zaprzeczeniu wolności, gloryfikacji boskiego zrządzenia i determinizmu, aniżeli o wolności.

Być wolnym… z Alainem Badiou | Bartosz Ciemniak

Czemu Badiou? Jest to niewątpliwie poczytny, współczesny filozof. Jeszcze żyjący. Pisze w sposób bardzo wyszukany, jego pisma przepełnione są żargonem. Referując niżej pogląd francuskiego filozofa, rezygnuję z prezentacji jego myśli

Być wolnym… z Alainem Badiou | Bartosz Ciemniak

Czemu Badiou? Jest to niewątpliwie poczytny, współczesny filozof. Jeszcze żyjący. Pisze w sposób bardzo wyszukany, jego pisma przepełnione są żargonem. Referując niżej pogląd francuskiego filozofa, rezygnuję z prezentacji jego myśli

Dwa listy dedykacyjne traktatu „O wolności chrześcijanina” | Jerzy Sojka

Rok 2017 rozpoczął długą serię rocznic 500 lat wydarzeń reformacyjnych, która właściwie zakończy się dopiero w 2080 rocznicą 500 lat publikacji „Księgi zgody”. Na rok 2020 wypadła rocznica pism programowych

Dwa listy dedykacyjne traktatu „O wolności chrześcijanina” | Jerzy Sojka

Rok 2017 rozpoczął długą serię rocznic 500 lat wydarzeń reformacyjnych, która właściwie zakończy się dopiero w 2080 rocznicą 500 lat publikacji „Księgi zgody”. Na rok 2020 wypadła rocznica pism programowych

Plebiscyt się nie skończył? | Łukasz Aścik

11 lipca 1920 roku to data ważna dla ówczesnych Prus Wschodnich, ponieważ jest to czas  przeprowadzenia plebiscytu w Prusach Wschodnich. W tym artykule chciałbym jednak skupić się na wyodrębnionym regionie

Plebiscyt się nie skończył? | Łukasz Aścik

11 lipca 1920 roku to data ważna dla ówczesnych Prus Wschodnich, ponieważ jest to czas  przeprowadzenia plebiscytu w Prusach Wschodnich. W tym artykule chciałbym jednak skupić się na wyodrębnionym regionie