Chrześcijaństwo a wolność | 1/2020

Chrześcijaństwo a wolność | Bartosz Ciemniak

Ktoś mógłby spytać, dlaczego znów został poruszony temat wolności? Temat, który był już podejmowany w niezliczonych opracowaniach z zakresu teologii, filozofii, polityki, temat, nad którym pochylali się zarówno wybitni naukowcy,

Chrześcijaństwo a wolność | Bartosz Ciemniak

Ktoś mógłby spytać, dlaczego znów został poruszony temat wolności? Temat, który był już podejmowany w niezliczonych opracowaniach z zakresu teologii, filozofii, polityki, temat, nad którym pochylali się zarówno wybitni naukowcy,

Kant na ratunek wolności | Mateusz Jelinek

Zazwyczaj wolność nie kojarzy się naturalnie z ewangelicyzmem. W opracowaniach historycznych i teologicznych usłyszymy częściej o protestanckim zaprzeczeniu wolności, gloryfikacji boskiego zrządzenia i determinizmu, aniżeli o wolności.

Kant na ratunek wolności | Mateusz Jelinek

Zazwyczaj wolność nie kojarzy się naturalnie z ewangelicyzmem. W opracowaniach historycznych i teologicznych usłyszymy częściej o protestanckim zaprzeczeniu wolności, gloryfikacji boskiego zrządzenia i determinizmu, aniżeli o wolności.

Być wolnym… z Alainem Badiou | Bartosz Ciemniak

Czemu Badiou? Jest to niewątpliwie poczytny, współczesny filozof. Jeszcze żyjący. Pisze w sposób bardzo wyszukany, jego pisma przepełnione są żargonem. Referując niżej pogląd francuskiego filozofa, rezygnuję z prezentacji jego myśli

Być wolnym… z Alainem Badiou | Bartosz Ciemniak

Czemu Badiou? Jest to niewątpliwie poczytny, współczesny filozof. Jeszcze żyjący. Pisze w sposób bardzo wyszukany, jego pisma przepełnione są żargonem. Referując niżej pogląd francuskiego filozofa, rezygnuję z prezentacji jego myśli

Dwa listy dedykacyjne traktatu „O wolności chrześcijanina” | Jerzy Sojka

Rok 2017 rozpoczął długą serię rocznic 500 lat wydarzeń reformacyjnych, która właściwie zakończy się dopiero w 2080 rocznicą 500 lat publikacji „Księgi zgody”. Na rok 2020 wypadła rocznica pism programowych

Dwa listy dedykacyjne traktatu „O wolności chrześcijanina” | Jerzy Sojka

Rok 2017 rozpoczął długą serię rocznic 500 lat wydarzeń reformacyjnych, która właściwie zakończy się dopiero w 2080 rocznicą 500 lat publikacji „Księgi zgody”. Na rok 2020 wypadła rocznica pism programowych

Plebiscyt się nie skończył? | Łukasz Aścik

11 lipca 1920 roku to data ważna dla ówczesnych Prus Wschodnich, ponieważ jest to czas  przeprowadzenia plebiscytu w Prusach Wschodnich. W tym artykule chciałbym jednak skupić się na wyodrębnionym regionie

Plebiscyt się nie skończył? | Łukasz Aścik

11 lipca 1920 roku to data ważna dla ówczesnych Prus Wschodnich, ponieważ jest to czas  przeprowadzenia plebiscytu w Prusach Wschodnich. W tym artykule chciałbym jednak skupić się na wyodrębnionym regionie

Dlaczego pragniemy zniewolenia | Jarosław Sajdok

Jedną z najważniejszych nauk chrześcijaństwa jest nauczenie człowieka wolności, wolności pełnej w miłości i w Bogu. Wolności, która daje radość, niszczy smutek i strach. Wolności, która daje człowiekowi pewność, że

Dlaczego pragniemy zniewolenia | Jarosław Sajdok

Jedną z najważniejszych nauk chrześcijaństwa jest nauczenie człowieka wolności, wolności pełnej w miłości i w Bogu. Wolności, która daje radość, niszczy smutek i strach. Wolności, która daje człowiekowi pewność, że

Wierzę, ale mam wątpliwości | Maksymilian Gadowski

„Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!” (Mk 9, 24) Podany wyżej werset znajduje się we fragmencie historii o uzdrowieniu epileptyka, niemego chłopca opętanego przez demona – Mk 9, 14-29. Ojciec

Wierzę, ale mam wątpliwości | Maksymilian Gadowski

„Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze!” (Mk 9, 24) Podany wyżej werset znajduje się we fragmencie historii o uzdrowieniu epileptyka, niemego chłopca opętanego przez demona – Mk 9, 14-29. Ojciec