Zapomniana Reformacja | 1/2014

Zapomniana Reformacja | Sebastian Madejski

Chcemy, aby nasze pismo stało się płaszczyzną wymiany zdań, wyrażania opinii dzielenia się przemyśleniami. Zarówno w odniesieniu do dawnej i współczesnej myśli teologicznej, jak i do tekstu biblijnego.

Zapomniana Reformacja | Sebastian Madejski

Chcemy, aby nasze pismo stało się płaszczyzną wymiany zdań, wyrażania opinii dzielenia się przemyśleniami. Zarówno w odniesieniu do dawnej i współczesnej myśli teologicznej, jak i do tekstu biblijnego.

To, co kiedyś było naszą siłą, dziś stało się naszą słabością | Mateusz Jelinek

Uważam, że nie jest możliwe mówienie o haśle sola scriptura bez przywołania sytuacji panującej w okresie wczesnego renesansu. To właśnie wśród panującego lęku przed winą i potępieniem reformacja odnalazła odpowiedź na zadawane przez wiernych pytania.

To, co kiedyś było naszą siłą, dziś stało się naszą słabością | Mateusz Jelinek

Uważam, że nie jest możliwe mówienie o haśle sola scriptura bez przywołania sytuacji panującej w okresie wczesnego renesansu. To właśnie wśród panującego lęku przed winą i potępieniem reformacja odnalazła odpowiedź na zadawane przez wiernych pytania.

Christi theologiam renovare! | Paweł Matwiejczuk

Odpowiedzialnie realizując renesansowy postulat powrotu do źródeł Luter i jego uniwersyteccy koledzy wskazali na Biblię jako pierwsze i podstawowe źródło teologii. Atak na Arystotelesa i „scholastyczną” tradycję niewątpliwie był wstrząsem dla nowożytnego świata nauki.

Christi theologiam renovare! | Paweł Matwiejczuk

Odpowiedzialnie realizując renesansowy postulat powrotu do źródeł Luter i jego uniwersyteccy koledzy wskazali na Biblię jako pierwsze i podstawowe źródło teologii. Atak na Arystotelesa i „scholastyczną” tradycję niewątpliwie był wstrząsem dla nowożytnego świata nauki.

Wolfhart Pannenberg – Życie i dzieło | Filip Lipiński

Czwartego września odszedł z tego świata wielki niemiecki teolog Wolfhart Pannenberg. Jego oryginalne poglądy, będące pewnym radykalnym zwrotem w teologii ewangelickiej, owocowały z jednej strony dość konserwatywną, lecz świeżą myślą teologiczną, a z drugiej faktem, iż Pannenberg pozostawał po stronie ewan­gelickiej nieco osamotniony i często niez­rozumiany.

Wolfhart Pannenberg – Życie i dzieło | Filip Lipiński

Czwartego września odszedł z tego świata wielki niemiecki teolog Wolfhart Pannenberg. Jego oryginalne poglądy, będące pewnym radykalnym zwrotem w teologii ewangelickiej, owocowały z jednej strony dość konserwatywną, lecz świeżą myślą teologiczną, a z drugiej faktem, iż Pannenberg pozostawał po stronie ewan­gelickiej nieco osamotniony i często niez­rozumiany.

Kazanie na rozpoczęcie roku akademickiego | Zbigniew Obracaj

Bóg cię znalazł, On zna cię najlepiej. Ty ciągle Go poznajesz i tym poznawaniem masz się dzielić z innymi, nie jako ktoś lepszy, ale jako taki sam usprawiedliwiony grzesznik.

Kazanie na rozpoczęcie roku akademickiego | Zbigniew Obracaj

Bóg cię znalazł, On zna cię najlepiej. Ty ciągle Go poznajesz i tym poznawaniem masz się dzielić z innymi, nie jako ktoś lepszy, ale jako taki sam usprawiedliwiony grzesznik.

97 tez przeciw teologii scholastycznej | Marcin Luter

71.Zakon i wola są przeciwnikami, tych dwoje jest nieprzejednanych bez łaski Bożej.

72.Tego czego chce Zakon, zawsze nie chce wola – chyba, że będzie udawać, że chce [tego] ze strachu lub z miłości.

97 tez przeciw teologii scholastycznej | Marcin Luter

71.Zakon i wola są przeciwnikami, tych dwoje jest nieprzejednanych bez łaski Bożej.

72.Tego czego chce Zakon, zawsze nie chce wola – chyba, że będzie udawać, że chce [tego] ze strachu lub z miłości.