Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! | 2/2015

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał | Sebastian Madejski

Czym dla Ciebie jest zmartwychwstanie? Nie pytam o to, co oznacza dla współczesnych chrześcijan wydarzenie zmartwychwstania, ale pytam czym jest zmartwychwstanie dla Ciebie.

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał | Sebastian Madejski

Czym dla Ciebie jest zmartwychwstanie? Nie pytam o to, co oznacza dla współczesnych chrześcijan wydarzenie zmartwychwstania, ale pytam czym jest zmartwychwstanie dla Ciebie.

NICHOLAS T. WRIGHT – Zaskakująca nadzieja | Filip Sylwestrowicz

Istotą projektu Wrighta nie jest udowodnienie zmartwychwstania Chrystusa z jakiegoś neutralnego punktu widzenia, ale pokazanie, że alternatywne wyjaśnienia fenomenu chrześcijaństwa i przekonania o zmartwychwstaniu Chrystusa nie są przekonujące.

NICHOLAS T. WRIGHT – Zaskakująca nadzieja | Filip Sylwestrowicz

Istotą projektu Wrighta nie jest udowodnienie zmartwychwstania Chrystusa z jakiegoś neutralnego punktu widzenia, ale pokazanie, że alternatywne wyjaśnienia fenomenu chrześcijaństwa i przekonania o zmartwychwstaniu Chrystusa nie są przekonujące.

WOLFHART PANNENBERG – Zmartwychwstanie jako historia | Filip Lipiński

Według Pannenberga, bez zmartwychwstania, rozumianego jako powszechne wydarzenie w historii, wszelka działalność Chrystusa pozostałaby nieodkryta, a przez to jedność Chrystusa z Bogiem stałaby się niewiarygodna. Zmartwychwstanie stanowi potwierdzenie Królestwa Bożego, którego początek ma miejsce jeszcze za życia Jezusa na ziemi.

WOLFHART PANNENBERG – Zmartwychwstanie jako historia | Filip Lipiński

Według Pannenberga, bez zmartwychwstania, rozumianego jako powszechne wydarzenie w historii, wszelka działalność Chrystusa pozostałaby nieodkryta, a przez to jedność Chrystusa z Bogiem stałaby się niewiarygodna. Zmartwychwstanie stanowi potwierdzenie Królestwa Bożego, którego początek ma miejsce jeszcze za życia Jezusa na ziemi.

PAUL TILLICH – Chrystus zmartwychwstał i znamy go dziś | Mateusz Jelinek

Zmartwychwstanie bogów i półbogów było dobrze znanym symbolem mitologicznym ówczesnych ludzi. Realne i tajemnicze doświadczenie uczniów umożliwiło odniesienie tego symbolu do osoby Jezusa i definitywne uznanie go tym samym za Chrystusa. Uczniowie nazwali to przeżyte wydarzenie „Zmartwychwstaniem Chrystusa”.

PAUL TILLICH – Chrystus zmartwychwstał i znamy go dziś | Mateusz Jelinek

Zmartwychwstanie bogów i półbogów było dobrze znanym symbolem mitologicznym ówczesnych ludzi. Realne i tajemnicze doświadczenie uczniów umożliwiło odniesienie tego symbolu do osoby Jezusa i definitywne uznanie go tym samym za Chrystusa. Uczniowie nazwali to przeżyte wydarzenie „Zmartwychwstaniem Chrystusa”.

RUDOLF BULTMANN – Mozaika wątpliwości | Adam Krzykowski

„Kryzys wiary” jest niezwykle wdzięczną formułą. Niestety, padła ona niejako ofiarą swojego własnego sukcesu. Przy jej użyciu wyjaśnić można bowiem praktycznie wszystko: począwszy od pustoszenia kościelnych ław, poprzez podbudowaną racjonalizmem

RUDOLF BULTMANN – Mozaika wątpliwości | Adam Krzykowski

„Kryzys wiary” jest niezwykle wdzięczną formułą. Niestety, padła ona niejako ofiarą swojego własnego sukcesu. Przy jej użyciu wyjaśnić można bowiem praktycznie wszystko: począwszy od pustoszenia kościelnych ław, poprzez podbudowaną racjonalizmem

KAZANIE – Niedziela Wielkanocna | Dariusz Chwastek

A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu.

KAZANIE – Niedziela Wielkanocna | Dariusz Chwastek

A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu.