Męczennicy | 3/2015

Męczennicy | Jerzy Sojka

Oddając do rąk Czytelników ten numer Gazetki Koła Teologów Ewangelickich wypada na koniec przypomnieć, że zebrane w nim historie męczenników nie są tylko historiami pięknych, znaczących i symbolicznych śmierci.

Męczennicy | Jerzy Sojka

Oddając do rąk Czytelników ten numer Gazetki Koła Teologów Ewangelickich wypada na koniec przypomnieć, że zebrane w nim historie męczenników nie są tylko historiami pięknych, znaczących i symbolicznych śmierci.

JUSTYN MĘCZENNIK – Chrześcijaństwo jako prawdziwa filozofia | Bartosz Ciemniak

Znaczenie Justyna Męczennika, jak i innych pierwszych apologetów, było ogromne. Był on tym, który jako pierwszy dostrzegł w chrześcijaństwie nie tyle religię, co filozofię, zespolił Ewangelię z greckim dorobkiem intelektualnym

JUSTYN MĘCZENNIK – Chrześcijaństwo jako prawdziwa filozofia | Bartosz Ciemniak

Znaczenie Justyna Męczennika, jak i innych pierwszych apologetów, było ogromne. Był on tym, który jako pierwszy dostrzegł w chrześcijaństwie nie tyle religię, co filozofię, zespolił Ewangelię z greckim dorobkiem intelektualnym

JAN HUS – Reformacja po czesku | Adam Krzykowski

Symptomy upadku papiestwa Choroba tocząca Kościół katolicki, która z tak wielką siłą eksplodowała w XVI wieku, nabrzmiewała już od dwóch stuleci. Rozbieżność między głoszonymi hasłami, a postępowaniem duchowieństwa spowodowała utratę

JAN HUS – Reformacja po czesku | Adam Krzykowski

Symptomy upadku papiestwa Choroba tocząca Kościół katolicki, która z tak wielką siłą eksplodowała w XVI wieku, nabrzmiewała już od dwóch stuleci. Rozbieżność między głoszonymi hasłami, a postępowaniem duchowieństwa spowodowała utratę

MICHAŁ SERWET – Teolog, heretyk, męczennik | Mateusz Jelinek

Niecałe pięć wieków temu, 27 października 1553 roku w Genewie spłonął na stosie z powodu swoich poglądów wybitny teolog, prawnik i humanista. Przez całe swoje życie był zwolennikiem reform Kościoła, jawnie krytykował nadużycia oraz prowadził zawzięte polemiki z myślicielami renesansowymi.

MICHAŁ SERWET – Teolog, heretyk, męczennik | Mateusz Jelinek

Niecałe pięć wieków temu, 27 października 1553 roku w Genewie spłonął na stosie z powodu swoich poglądów wybitny teolog, prawnik i humanista. Przez całe swoje życie był zwolennikiem reform Kościoła, jawnie krytykował nadużycia oraz prowadził zawzięte polemiki z myślicielami renesansowymi.

DIETRICH BONHOEFFER – Bezreligijne chrześcijaństwo | Sebastian Madejski

Koncepcja „bezreligijnego chrześcijaństwa” powstała pod koniec życia Bonhoeffera,  kiedy przebywał w więzieniu wojskowym w Tegel, pod Berlinem. Stamtąd 8 października 1944 r. został przeniesiony do więzienia Gestapo w Berlinie przy

DIETRICH BONHOEFFER – Bezreligijne chrześcijaństwo | Sebastian Madejski

Koncepcja „bezreligijnego chrześcijaństwa” powstała pod koniec życia Bonhoeffera,  kiedy przebywał w więzieniu wojskowym w Tegel, pod Berlinem. Stamtąd 8 października 1944 r. został przeniesiony do więzienia Gestapo w Berlinie przy

Jak dobić Kościół? Prześladowania ewangelików w NRD | Filip Lipiński

Wiele słyszy się o prześladowaniach Kościoła ewangelickiego w czasach rządów nazistów oraz wojny, którą wywołali. Powstała na ten temat masa prac, a nazwiska takich teologów jak Bonheffer na stale wpisały

Jak dobić Kościół? Prześladowania ewangelików w NRD | Filip Lipiński

Wiele słyszy się o prześladowaniach Kościoła ewangelickiego w czasach rządów nazistów oraz wojny, którą wywołali. Powstała na ten temat masa prac, a nazwiska takich teologów jak Bonheffer na stale wpisały