Święta, Święta i po Świętach | 1/2015

Święta, Święta i po Świętach | Sebastian Madejski

W tradycji chrześcijańskiej mamy do czynienia z dwoma wielkimi okresami świątecznymi. Błędem jest przeżywanie jednych, zapominając o przesłaniu drugich.

Święta, Święta i po Świętach | Sebastian Madejski

W tradycji chrześcijańskiej mamy do czynienia z dwoma wielkimi okresami świątecznymi. Błędem jest przeżywanie jednych, zapominając o przesłaniu drugich.

Nieświęte święta | Filip Lipiński

Czy możliwe jest oddzielenie Bożego Narodzenia od Chrystusa? To pytanie chodziło mi po głowie przez całe święta. Nurtowało mnie, czy ateista, bądź nie-chrześcijanin może obchodzić na swój sposób jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich.

Nieświęte święta | Filip Lipiński

Czy możliwe jest oddzielenie Bożego Narodzenia od Chrystusa? To pytanie chodziło mi po głowie przez całe święta. Nurtowało mnie, czy ateista, bądź nie-chrześcijanin może obchodzić na swój sposób jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich.

Jak ja nienawidzę świąt | Jarosław Sajdok

Tak, nienawidzę świąt, ale zarazem równie mocno je kocham. Kocham ich idee, ich magię i wspomnienia o nich, ale to jest teraz zamazane. Patrząc na święta oczami dorosłego już człowieka, widzę tę amerykańską konsumpcjonistyczną tandetę, jaka coraz bardziej wdziera się do moich świąt.

Jak ja nienawidzę świąt | Jarosław Sajdok

Tak, nienawidzę świąt, ale zarazem równie mocno je kocham. Kocham ich idee, ich magię i wspomnienia o nich, ale to jest teraz zamazane. Patrząc na święta oczami dorosłego już człowieka, widzę tę amerykańską konsumpcjonistyczną tandetę, jaka coraz bardziej wdziera się do moich świąt.

Świecznik, oliwa i prorok Eliasz | Jonasz Oświeciński

Gdy opisani w Talmudzie mędrcy omawiający prawne i interpretacyjne kwestie nie mogą dojść do konsensusu, czasem mówią: תייקו – teyku, co oznacza: odłóżcie do akt, poczekajcie. Mówi się, że gdy przyjdzie prorok Eliasz, aby obwieścić przyjście Mesjasza, ogłosi, co jest właściwym rozwiązaniem w danej kwestii.

Świecznik, oliwa i prorok Eliasz | Jonasz Oświeciński

Gdy opisani w Talmudzie mędrcy omawiający prawne i interpretacyjne kwestie nie mogą dojść do konsensusu, czasem mówią: תייקו – teyku, co oznacza: odłóżcie do akt, poczekajcie. Mówi się, że gdy przyjdzie prorok Eliasz, aby obwieścić przyjście Mesjasza, ogłosi, co jest właściwym rozwiązaniem w danej kwestii.

Luter, Kalwin, ewangelickie księgi wyznaniowe | Jerzy Sojka

Od kompendium teologii Lutra, Kalwina oraz ewangelickich ksiąg wyznaniowych oczekujemy, że będzie dziełem przygotowanym przez uznanych fachowców, przedstawiającym okoliczności historyczne, główne tematy teologiczne, ich różnorodne konteksty oraz stan naukowej debaty nad wszystkimi tymi zagadnieniami.

Luter, Kalwin, ewangelickie księgi wyznaniowe | Jerzy Sojka

Od kompendium teologii Lutra, Kalwina oraz ewangelickich ksiąg wyznaniowych oczekujemy, że będzie dziełem przygotowanym przez uznanych fachowców, przedstawiającym okoliczności historyczne, główne tematy teologiczne, ich różnorodne konteksty oraz stan naukowej debaty nad wszystkimi tymi zagadnieniami.

Kazanie wigilijne | Piotr Sztwiertnia

Dzięki Jezusowi Boże dzieci poznają Boga jako Tego, który jest dla swego stworzenia. Dzięki Jezusowi w tę cichą noc truchleje moc dotychczasowego skostniałego, rutynowego religijnego porządku. Dzięki Jezusowi przepaść między Bogiem a człowiekiem może zostać zniwelowana.

Kazanie wigilijne | Piotr Sztwiertnia

Dzięki Jezusowi Boże dzieci poznają Boga jako Tego, który jest dla swego stworzenia. Dzięki Jezusowi w tę cichą noc truchleje moc dotychczasowego skostniałego, rutynowego religijnego porządku. Dzięki Jezusowi przepaść między Bogiem a człowiekiem może zostać zniwelowana.