Święta, Święta i po Świętach | Sebastian Madejski

W tradycji chrześcijańskiej mamy do czynienia z dwoma wielkimi okresami świątecznymi. Pierwszy z nich to święta Bożego Narodzenia, drugi to oczywiście Święta Wielkanocne. Błędem jest przeżywanie jednych, zapominając o przesłaniu drugich.

Współcześnie jednak mamy do czynienia ze zjawiskiem laicyzowania się świąt. W tym numerze na „warsztat” bierzemy święta Narodzenia Pańskiego. Analizą laicyzacji i komercjalizacji świąt zajął się Filip Lipiński, a swoje wnioski przedstawił w artykule pt. „Nieświęte święta”. Stawia w nim pytanie, czy ateista może obchodzić święta? Czy to wciąż będą święta, jaki będzie ich charakter? Czy może to tylko udział w zjawisku popkulturowym?

Ponadto pewną dozą krytycyzmu oraz charakterystycznym sarkazmem podzielił się z nami Jarosław Sajdok. Na podstawie własnych doświadczeń pisze oskarżycielsko o zbyt powierzchownym traktowaniu świąt. Czy ma rację, przekonają się Państwo sami po przeczytaniu jego felietonu zatytułowanym – „Jak ja nienawidzę świąt”.

Uwagi godny jest także artykuł Jonasza Oświęcińskiego, który zajmuje się judaizmem oraz duchowością „starszych braci w wierze”. W swoim artykule „Świecznik, oliwa i prorok Eliasz” przedstawia głęboką symbolikę święta Chanuka, które w ubiegłym roku przypadało 17 grudnia. Tradycja judeochrześcijańska mocno odwołuje się do pism Starego Testamentu. Pytanie brzmi, czy żydowskie święto Poświęcenia może mieć dla nas chrześcijan egzystencjalne znaczenie?

Dr Jerzy Sojka zgodził się rozpocząć w naszym kwartalniku cykl „Biblioteczka teologa”. Od tej pory wykładowcy CHAT będą recenzować, oceniać, polecać lub odradzać lekturę książek teologicznych, które ukazały się stosunkowo niedawno.

Jest to o tyle cenne, że w języku polskim dysponujemy ubogą literaturą z zakresu teologii systematycznej, a jeśli już ktoś sięgnie po opracowania niemieckojęzyczne, to warto, by to były publikacje na wysokim poziomie pod względem merytorycznym. W tym numerze Dr Jerzy Sojka prezentuje opracowania okołoreforamcyjne, dotyczące postaci Marcina Lutra i Jana Kalwina, a także literaturę do Ksiąg Wyznaniowych.

Na koniec polecam kazanie Piotra Sztwiertni. Wygłosił je w minioną wigilię na podstawie tekstu z Ewangelii Mateusza. Skupił się na ciekawej postaci, jaką był Józef.

W imieniu redakcji życzę budującej lektury.