Author Archives: admin

Czas ostateczny | Paweł Wąsowski

Podejmując temat mistycyzmu, nie sposób nie wspomnieć o ruchu mariawickim, z którego wyrosło jedyne na dzień dzisiejszy wyznanie chrześcijańskie o absolutnie polskim rodowodzie. Mariawityzm narodził się w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego

Czas ostateczny | Paweł Wąsowski

Podejmując temat mistycyzmu, nie sposób nie wspomnieć o ruchu mariawickim, z którego wyrosło jedyne na dzień dzisiejszy wyznanie chrześcijańskie o absolutnie polskim rodowodzie. Mariawityzm narodził się w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego

Boehme – szewc, mistyk, inspiracja. Rozmowa z Łukaszem Chwałko | Łukasz Cieślak

Łukasz Cieślak: Mówi się, że XXI wiek ma być wiekiem mistycyzmu lub nie będzie go w ogóle – co o tym myślisz? Łukasz Chwałko: Nigdy wcześniej tego nie słyszałem, ale

Boehme – szewc, mistyk, inspiracja. Rozmowa z Łukaszem Chwałko | Łukasz Cieślak

Łukasz Cieślak: Mówi się, że XXI wiek ma być wiekiem mistycyzmu lub nie będzie go w ogóle – co o tym myślisz? Łukasz Chwałko: Nigdy wcześniej tego nie słyszałem, ale

Chrzest | Paulina Pacholak

Dlaczego chrzest? W tym roku obchodziliśmy jubileusz 1050 lat chrztu Polski. Ale o tym, czym w istocie jest chrzest, mało kto wspominał.

Chrzest | Paulina Pacholak

Dlaczego chrzest? W tym roku obchodziliśmy jubileusz 1050 lat chrztu Polski. Ale o tym, czym w istocie jest chrzest, mało kto wspominał.

Chrzest pierwszych chrześcijan | Piotr Uciński

Nakaz chrzcielny, zawarty pod koniec Ewangelii Mateusza, był jednym z najbardziej klarownych, jakie Jezus przekazał swym uczniom. Wydawać by się mogło, że nie mogą się pojawić na tym polu żadne kontrowersje.

Chrzest pierwszych chrześcijan | Piotr Uciński

Nakaz chrzcielny, zawarty pod koniec Ewangelii Mateusza, był jednym z najbardziej klarownych, jakie Jezus przekazał swym uczniom. Wydawać by się mogło, że nie mogą się pojawić na tym polu żadne kontrowersje.

Praktyka chrztu niemowląt | Filip Lipiński

Rodzice są dla młodego człowieka duszpasterzem i kaznodzieją. Czynią to poprzez swoje życie, gdyż nauczanie i wychowanie również może być poczytywane jako zwiastowanie.

Praktyka chrztu niemowląt | Filip Lipiński

Rodzice są dla młodego człowieka duszpasterzem i kaznodzieją. Czynią to poprzez swoje życie, gdyż nauczanie i wychowanie również może być poczytywane jako zwiastowanie.

Ewangelicka teologia chrztu na tle światowych religii | Sebastian Madejski

Teologia ewangelicka podkreśla w sposób szczególny, że chrzest to nie magiczny akt. Luter w Małym Katechizmie napisał, że Bóg przez chrzest odpuszcza grzechy, wybawia od śmierci duchowej i daje zbawienie tym, którzy wierzą. Wiara dla Lutra realizuje chrzest.

Ewangelicka teologia chrztu na tle światowych religii | Sebastian Madejski

Teologia ewangelicka podkreśla w sposób szczególny, że chrzest to nie magiczny akt. Luter w Małym Katechizmie napisał, że Bóg przez chrzest odpuszcza grzechy, wybawia od śmierci duchowej i daje zbawienie tym, którzy wierzą. Wiara dla Lutra realizuje chrzest.

Nie czas oddychać – odpowiedź w sprawie ordynacji kobiet | Krzysztof Maria Różański

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem w poprzednim numerze Kairosu artykuł Adama Krzykowskiego pod tytułem „Czas odetchnąć” (dostępny tu), zawierający – zgodnie z podtytułem – kilka myśli w sprawie ordynacji kobiet. Mam trochę

Nie czas oddychać – odpowiedź w sprawie ordynacji kobiet | Krzysztof Maria Różański

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem w poprzednim numerze Kairosu artykuł Adama Krzykowskiego pod tytułem „Czas odetchnąć” (dostępny tu), zawierający – zgodnie z podtytułem – kilka myśli w sprawie ordynacji kobiet. Mam trochę

Czy czas nadszedł? | Mateusz Jelinek

Wydanie nowego numeru ma na celu wprowadzenie Czytelników w problematykę znaczenia odpowiedniego momentu. Autorzy mieli za zadanie przywołać kilka ważnych wydarzeń, które można by określić mianem „kairotycznych”.

Czy czas nadszedł? | Mateusz Jelinek

Wydanie nowego numeru ma na celu wprowadzenie Czytelników w problematykę znaczenia odpowiedniego momentu. Autorzy mieli za zadanie przywołać kilka ważnych wydarzeń, które można by określić mianem „kairotycznych”.

Kairos jako rozmowa w podróży | Jonasz Oświeciński

Każdy z nas ma swój osobisty Egipt, z którego może wyjść. Egiptem, miejscem ograniczenia człowieka może być cierpienie, złość, zazdrość lub cokolwiek, co utrudnia nam kontakty z bliźnimi i Bogiem.

Kairos jako rozmowa w podróży | Jonasz Oświeciński

Każdy z nas ma swój osobisty Egipt, z którego może wyjść. Egiptem, miejscem ograniczenia człowieka może być cierpienie, złość, zazdrość lub cokolwiek, co utrudnia nam kontakty z bliźnimi i Bogiem.

Bóg jest w oczach patrzącego | Bartosz Ciemniak

Wyobrażenie istoty najwyższej wcale nie jest niezbędnym elementem religii. Idea Boga powstaje gdy próbujemy jedność naszego oglądu hipostazować w jakiś pojedyńczy byt, wziąć ten ogląd i postawić go jakby obok wszystkich innych rzeczy.

Bóg jest w oczach patrzącego | Bartosz Ciemniak

Wyobrażenie istoty najwyższej wcale nie jest niezbędnym elementem religii. Idea Boga powstaje gdy próbujemy jedność naszego oglądu hipostazować w jakiś pojedyńczy byt, wziąć ten ogląd i postawić go jakby obok wszystkich innych rzeczy.